• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Кадровий склад

ВІДОМОСТІ

якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти,

необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня

Інформація про якісний склад педагогічних працівників Бандурівського ліцею Гайворонської міської ради Кіровоградської області

Найме
нування
навчальної
дисципліни
Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача
Повне
найменування
посади
Повне найменування закладу,який закінчив (рік закінчення, спеціальність,кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)
Педа
гогічний
стаж
(повних
років)
Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, вид документа, дата видачі)Примітки
Українська
мова та
література
Бобко Алла
Миколаївна
ДиректорОдеський державний педагогічний університет ім. І.Мечникова, 1994р. Спеціальність філолог,викладач української мови та літератури Вища кваліфікаційна категорія, 2024 р., підтвердження27/16Уманський державний педагогічний університет, № 02125639/012550-24 Сертифікат №12550 від23.02.2024р.
Уманський державний педагогічний університет, № 02125639/012733-24 Сертифікат №12733 від01.03.2024р.
Фізична
культура
Бардаш Євген
Миколайович
Заступник директора з навчально-виховної роботиКіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, 2008р. Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти.Фізичне виховання» Кваліфікація вчитель фізичної культури основної та старшої школи,керівник спортивних секцій у шкільних та позашкільних закладах освітиІ кваліфікацій-на категорія 2021 р. підтвердження21/1КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» Сертифікат МЗ №02136577-6478/23 від 23.10.2023
Уманський державний педагогічний університет, № 02125639/001006-23 Сертифікат №1006 від17.11.2023р.
Українська
мова та
література
Фещук Юлія
Олександрівна
Вчитель української
мови і літератури
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012р. Спеціальність українська мова і література, кваліфікація вчитель закладу загальної та середньої освіти (українська мова,українська література,зарубіжна література)спеціаліст7/2КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» Сертифікат МЗ №02136577-5229/23 від 05.08.2023
Англійська
мова
Тарасенко Наталія
Василівна
Вчитель
англійської мови
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012р. Спеціальність «Історія» кваліфікація історик. Вчитель історії. Вчитель правознавства.
Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини 2021р.
Спеціальність "Мова і література (англійська)" Кваліфікація
Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури профільної школи
І кваліфікацій-на категорія 2022 р. встановлення 8/8КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» Сертифікат МЗ №02136577-4143/23 від 03.08.2023
ІсторіяКостинюк Наталія ІванівнаАсистент вчителя,
вчитель історії
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1988р., Спеціальність "Історія", кваліфікація "Учитель історії і суспільствознавства"Вища кваліфікаційна категорія, 2020 р., підтвердження43/1КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» Сертифікат МЗ №02136577-6112/23 від 22.08.2023
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» Сертифікат МЗ №02136577-3055/23 від 29.06.2023
ІсторіяСтаднік Алла МиколаївнаВчитель історіїКіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1991р., Спеціальність "Історія", кваліфікація "Учитель історії і суспільствознавства"Вища кваліфікаційна категорія, 2024 р., підтвердження31/31Уманський державний педагогічний університет, № 02125639/012469-24
Сертифікат №12469 від 16.02.2024р.
Уманський державний педагогічний університет, № 02125639/012652-24
Сертифікат №12652 від 23.02.2024р.
Музичне
мистецтво
Ляхов Валерій Михайлович Вчитель
музичного
мистецтва
Кіровоградське музичне училище, 1984 р. Курси художніх керівників, Кіровоград, 1992 р. Підтверджено 8 тарифний розряд, 2021 р. 26/26Уманський державний педагогічний університет, № 02125639/011219-23
Сертифікат №11219 від 29.09.2023р.
Математика Жушман Яна Анатоліївна Вчитель математики Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2009р. Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики» кваліфікація вчитель математики та основ інформатики І кваліфікацій-на категорія 2023 р. встановлення 13/13КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» Сертифікат МЗ №02136577-0236/24 від 15.01.2024
Фізика,
інформатика
Голуб Неля ВасилівнаВчитель фізики,педагог-організаторУманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2001р. Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання (обслуговуюча праця) і фізика» кваліфікація вчитель трудового навчання, фізики, креслення, астрономії і безпеки життєдіяльності.І кваліфікаційна категорія, 2023 р., підтвердження22/14Уманський державний педагогічний університет, № 02125639/012721-24
Сертифікат №12721 від
23.02.2024р.
Біологія Солод Наталія Олександрівна Вчитель біології та хімії Криворізький державний педагогічний інститут, 1993р. Спеціальність «Біологія з додатковою спеціальністю хімія» кваліфікація вчитель біології та хімії. І кваліфіка-ційна категорія, 2024р. підтверджен-ня 27/27 Уманський державний педагогічний університет, № 02125639/ 010224-23 Сертифікат №10224 від 19.05.2023р.
Трудове
навчання
Цвігун Андрій Андрійович Вчитель трудового навчання Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2011р. Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» кваліфікація вчитель трудового і профільного навчання (основи аграрного виробництва), креслення, фізичної культури та основ здоров'я. І кваліфіка-ційна категорія, 2020р. встановлення 13/13Уманський державнийпедагогічний університет, №02125639/008138-22 Сертифікат №8138 від 11.11.2022
Фізична
культура
Гончарук Сергій Григорович Вчитель фізичної культури Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2009р. Спеціальність «Початкрве навчання» кваліфікація вчитель початкових класів, вчитель фізичної культури і валеології, організатор туристичної роботи – ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Вища кваліфікаційна категорія, 2021р. підтвердження 18/18КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» Сертифікат МЗ №02136577-6792/24 від 23.10.2023
Почат-
кове навчання
Бершадська Катерина Ярославівна Вчитель початкових класів Балтське педагогічне училище, 1994р., Уманський державний педагогічний інститут нг. П.Г.Тичини, 1998р. Спеціальність «Початкове навчання» Кваліфікація вчитель початкових класів Вища кваліфікаційна категорія, 2022р. встановлення 29/29 Уманський державний педагогічний університет, № 02125639/ 012678-24 Сертифікат №12678 від 23.02.2024р
Почат-
кове навчання
Друмашко Олена Володимирівна Вчитель початкових класів Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2006р. Спеціальність «Початкове навчання» Кваліфікація вчитель початкових класів, організатор початкового навчання Вища кваліфікаційна категорія, 2022р. встановлення 21/14КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» Сертифікат МЗ №02136577-7521/23 від 06.11.2023
Почат-
кове навчання
Цвігун Світлана Никифорівна Вчитель початкових класів, практичний психолог Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2011р. Спеціальність «Початкрве навчання. Практична психологія» Кваліфікація вчитель початкових класів, практичний психолог у закладах освіти. ІІ кваліфіка-ційна категорія, 2020р. підтвердження 13/13 Уманський державний педагогічний університет, № 02125639/ 012704-24 Сертифікат №12704 від 23.02.2024р
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» Сертифікат МЗ №02136577-7644/23 від 06.11.2023
Почат-
кове навчання
Шепета Наталія Володимирівна Вчитель початкових класів Балтське педагогічне училище, 1997р., Спеціальність «Початкове навчання» Кваліфікація вчитель початкових класів, вихователь школи-інтернат. Уманський державний педагогічний інститут нг. Павла Тичини, 2004р. Спеціальність «Початкове навчання» Кваліфікація вчитель початкових класів Вища кваліфікаційна категорія, 2020р. встановлення 25/18КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» Сертифікат МЗ №02136577-7652/23 від 06.11.2023
ГеоргафіяЦимбалиста Леся ВасилівнаВчитель географії, асистент вчителяУманський державний педагогічний університет ім. павла Тичини, 2015р.
Кваліфікація
Географ.
Вчитель географії та економіки.
І кваліфікаційна категорія, 2023 р. встановлення19/8Уманський державний педагогічний університет, №02125639/010849-23 Сертифікат №10849
від 25.08.2023р.
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» Сертифікат МЗ №02136577-0904/24 від 09.02.2024
Вихователь
по супроводу
Прилуцька Наталія Миколаївнавихователь по супроводуБалтське педагогічне училище, 1994р.
Спеціальність "Викладач в початкових класах".
Кваліфікація "Вчитель початкових класів, організатор роботи з учнівськими обєднаннями"
Підтверджено 11 тарифний розряд, 2021 р.24/2Уманський педагогічний університет, № 021225639/008024-22
від 28.10.2022
Кiлькiсть переглядiв: 484