• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Кадровий склад

ВІДОМОСТІ

якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти,

необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня

Інформація про якісний склад педагогічних працівників Бандурівського ліцею Гайворонської міської ради Кіровоградської області

Наймену-вання навчаль-ної дисцип-ліни Прізвище, ім'я та по батькові вчителя Повне найменуван-ня посади Повне найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту) Кваліфікацій-на категорія, педагогічне звання (рік присвоєння, підтверджен-ня) Педагогіч-ний стаж (повних років) Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, вид документа, дата видачі) Примітка
Укр.мова і літ. Бобко Алла Миколаївна Директор Одеський державний університет імені І.І.Мечникова, 1994 р. Спеціальність українська мова та література філолог викладач української мови та літератури Вища кваліфікацій-на категорія 2019р. підтверджен-ня 26/15 Уманський державний педагогічний університет, № 02125639/ 002866-21 Сертифікат № 2866 від 05.03.2021р.
Історія Костинюк Наталія Іванівна Заступник з навчально-виховної роботи Балтське педагогічне училище, 1980 р., Вчитель початкових класів Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна, 1988 р. Спеціальність історія вчитель історії і суспільствознавства Вища кваліфікацій-на категорія 2020р. підтвердження 42/15 Уманський державний педагогічний університет, № 02125639/ 000371-20 Свідоцтво №371 від 16.03.2020р. Уманський державний педагогічний університет, № 02125639/ 000310-20 Свідоцтво №310 від 03.03.2020р.
Зарубіж-на літерату-ра Безкоровайний Дмитро Васильович Вчитель зарубіжної літератури, української мови і літератури Чернівецький національний університет, 2019р. Спеціалізація
"035.034 словянські мови та літератури (переклади включно)"
спеціаліст 1/1
Англій-ська мова Тарасенко Наталія Василівна Вчитель історії, англійської мови Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012р. Спеціальність «Історія» кваліфікація історик. Вчитель історії. Вчитель правознавства.
Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини 2021р.
Спеціальність "Мова і література (англійська)" Кваліфікація
Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури профільної школи
ІІ кваліфікацій-на категорія 2019 р. встановлення 7/7 Уманський державний педагогічний університет, № 02125639/ 003583-21 Сертифікат №3583 від 30.04.2021р
Музичне мистецт-во Ляхов Валерій Михайлович Вчитель музичного мистецтва Кіровоградське музичне училище, 1984 р. Курси художніх керівників, Кіровоград, 1992 р. Підтверджено 8 тарифний розряд, 2021 р. 25/25 КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» Сертифікат МЗ №02136577-5033/20 від 0.12.2020
Матема-тика Жушман Яна Анатоліївна Вчитель математики Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2009р. Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики» кваліфікація вчитель математики та основ інформатики ІІ кваліфікацій-на категорія 2019 р. встановлення 12/12 Уманський державний педагогічний університет, № 02125639/ 002540-21 Сертифікат №2540 від 19.02.2021р (Педагог-організатор)
Біологія Солод Наталія Олександ-рівна Вчитель біології та хімії Криворізький державний педагогічний інститут, 1993р. Спеціальність «Біологія з додатковою спеціальністю хімія» кваліфікація вчитель біології та хімії. І кваліфіка-ційна категорія, 2019р. підтверджен-ня 27/27 Уманський державний педагогічний університет, № 02125639/ 000109-20 Сертифікат №109 від 07.02.2020р.
Трудове навчання Цвігун Андрій Андрійович Вчитель трудового навчання Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2011р. Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» кваліфікація вчитель трудового і профільного навчання (основи аграрного виробництва), креслення, фізичної культури та основ здоров'я. І кваліфіка-ційна категорія, 2020р. встановлення 12/12Уманський державнийпедагогічний університет, №02125639/001969-20 Сертифікат №1969 від 26.11.2020
Фізична культура Гончарук Сергій Григорович Вчитель фізичної культури Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2009р. Спеціальність «Початкрве навчання» кваліфікація вчитель початкових класів, вчитель фізичної культури і валеології, організатор туристичної роботи – ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Вища кваліфіка-ційна категорія, 2016р. встановлення 17/17Уманський державнийпедагогічний університет, №02125639/002790-21 Сертифікат №2790 від05.03.2021р.
Почат-кове навчання Бершадська Катерина Ярославівна Вчитель початкових класів Балтське педагогічне училище, 1994р., Уманський державний педагогічний інститут нг. П.Г.Тичини, 1998р. Спеціальність «Початкове навчання» Кваліфікація вчитель початкових класів І кваліфіка-ційна категорія, 2017р. підтверджен-ня 28/28 Уманський державний педагогічний університет, № 02125639/ 003245-21 Сертифікат №3245 від 02.04.2021р
Почат-кове навчання Друмашко Олена Володими-рівна Вчитель початкових класів Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2006р. Спеціальність «Початкове навчання» Кваліфікація вчитель початкових класів, організатор початкового навчання І кваліфіка-ційна категорія, 2017р. встановлення 20/16 Уманський державний педагогічний університет, № 02125639/ 0000051593-21' Сертифікат №1593 від 09.10.2021р
Почат-кове навчання Цвігун Світлана Никифорівна Вчитель початкових класів Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2011р. Спеціальність «Початкрве навчання. Практична психологія» Кваліфікація вчитель початкових класів, практичний психолог у закладах освіти. ІІ кваліфіка-ційна категорія, 2020р. підтвердження 12/12 Уманський державний педагогічний університет, № 02125639/ 000026-20 Сертифікат №26 від 07.02.2020р (нгл..класи) Уманський державний педагогічний університет, № 02125639/ 000276-19 Свідоцтво №276 від 20.12.2019р. (вч. нгл... мови) КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» Сертифікат МЗ№02136577-4006/18 від 27.11.2018. (НУШ)
Почат-кове навчання Шепета Наталія Володимирівна Вчитель початкових класів Балтське педагогічне училище, 1997р., Спеціальність «Початкове навчання» Кваліфікація вчитель початкових класів, вихователь школи-інтернат. Уманський державний педагогічний інститут нг. Павла Тичини, 2004р. Спеціальність «Початкове навчання» Кваліфікація вчитель початкових класів Вища кваліфікаційна категорія, 2020р. встановлення 24/17 Уманський державний педагогічний університет, № 02125639/ 0000273274-20 Сертифікат №3274 від 002.04.2021р
Почат-кове навчання Верозуб Юлія Іванівна Вчитель з початкової освіти Комунальний вищий навчальний заклад «Уманський педагогічний коледж ім.. Т.Г.Шевченка, 2018 р., Комунальний вищий навчальний заклад «Уманський педагогічний коледж ім.. Т.Г.Шевченка, 2020 р., спеціаліст 2/2Уманський державний педагогічний університет, №02125639/003249-21
Сертифікат № 3249
від 02.04.2021р.
Фізика Голуб Неля Василівна Педагог-організатор Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2001р. Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання (обслуговуюча праця) і фізика» кваліфікація вчитель трудового навчання, фізики, креслення, астрономії і безпеки життєдіяльності. І кваліфіка-ційна категорія, 2018р. Підтверджен-ня 21/13 Уманський державний педагогічний університет, № 02125639/ 002532-21 Сертифікат №2532 від 19.02.2021р
ГеоргафіяЦимбалиста Леся ВасилівнаВчитель географіїУманський державний педагогічний університет ім. павла Тичини, 2015р.
Кваліфікація
Географ.
Вчитель географії та економіки.
ІІ кваліфікаційна категорія, 2018 р. встановлення18/7Уманський державнийпедагогічний університет, №02125639/002668-21 Сертифікат №2668
від 26.02.2021р.
Психо-логія Лаба
Лілія Олександрівна
Практичний психологНаціональний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,
2020 р.
Спеціальність "Середня освіта"
Спеціалізація "014.05. Біологія та злоров`я людини"
Кваліфікація
Вчитель біології закладу вищої освіти. Вчитель біології та здоровя людини закладу загальної середньої освіти. Практичний психолог (у закладах освіти)
спеціаліст
Асистент вчителяБардаш Євген МиколайовичАсистент вчителяКіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,
2008 р.
Кваліфікація "Середня освіта. Фізичне виховання"
Кваліфікація
Вчитель фізичної культури основної та старшої школи.
І кваліфікаційна категорія, 2021р. встановлення
20/1Київський університет імені Бориса Грінченка
Сертифікат № 21/22 UMXEQ1dG9N
від28.10.2021р.
Кiлькiсть переглядiв: 359